Chủ Nhật, 17 tháng 2, 2013

Thực hành số 7 : Xác định chu kì dao động của con lắc đơn

Bài 7-XÁC ĐỊNH CHU KÌ DAO ĐỘNG CỦA CON LẮC ĐƠN
Thực hành số 6 : Xác định chiết suất của nước

Thực hành số 8 : Đo tốc độ truyền âm trong không khí

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét